• Dohoda s klientom (hodinová odmena, paušálna odmena, podielová odmena)
  • Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 

Stiahnuť Vyhlášku MS SR č. 655/2004 Z.z.