Advokátska kancelária JUDr. Igor Macúch, s.r.o. je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá nadviazala na dlhoročné poskytovanie právnych služieb advokátom JUDr. Igorom Macúchom, a ktorej hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných a efektívnych právnych služieb k spokojnosti všetkých jej klientov..

Predmetom činnosti je poskytovanie právnych služieb domácim a zahraničným klientom na území Slovenskej republiky, v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Pri našej činnosti:

  • kladieme dôraz predovšetkým na odbornosť, individuálny a priateľský prístup ku každému klientovi, rešpektujúc pritom platnú právnu úpravu o poskytovaní právnych služieb, najmä zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
  • v prípade potreby, úspešne spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami, notármi, exekútormi, znalcami a inými odborne spôsobilými osobami.

Pre prípad spôsobenej škody pri poskytovaní právnych služieb klientovi, naša advokátska kancelária má uzavretú poistnú zmluvu pre poistné krytie vo výške 1 500 000 €.